lang

Kominy wentylacyjne powietrza świeżego

Kominy wentylacyjne powietrza świeżego zostały zaprojektowane specjalnie dla układów równomiernej wentylacji wysokociśnieniowej i podciśnieniowej. Tego typu systemy wentylacji są stosowane we Wspólnocie Niepodległych Państw oraz w Skandynawii, gdzie w rezultacie warunków i wymagań przepisów budowlanych powietrze do chlewni może być wprowadzane wyłącznie od góry.
System ten może być również wykorzystywany w układach stałociśnieniowych, w budynkach inwentarskich, w których wywiew powietrza ma duże otwory oraz gdy w grę wchodzi znaczny wpływ wiatru.

 

W ofercie posiadamy kominy wentylacyjne o średnicach:

  • 650 mm,
  • 730 mm,
  • 820 mm,
  • 920 mm.

 

Kominy wentylacyjne powietrza świeżego zbudowane są warstwowo. Warstwy zewnętrzne wykonane są z twardego laminatu szklano - epoksydowego, warstwa wewnętrzna ze spienionego poliuretanu, który stanowi bardzo dobrą izolację komina, co zapobiega kondensacji pary wodnej na jego ściankach. Wlot powietrza komina zakończony jest osłoną przeciwdeszczową i siatką zabezpieczającą przed ptakami. U dołu komina znajduje się końcówka (rozdzielacz), dzięki której powietrze w całym budynku rozprowadzanie jest równomiernie. Zapewnia ona także mieszanie się ze sobą świeżego i zużytego powietrza w celu utrzymania w okresie zimowym odpowiedniej temperatury.

Rozdzielacz Neo

 

Rozdzielacz Neo powoduje równomierny rozpływ świeżego powietrza na dużych powierzchniach, nawet przy małej prędkości jego przepływu. Mieszanie powietrza świeżego ze zużytym odbywa się w regulowanej proporcji. Regulacja proporcji następuje przez zmianę szczeliny między dyszą a płytą rozpraszającą lub przez zmianę wydajności wentylatora recyrkulacji. Dzięki falistej strukturze dyszy, już przy minimalnym otwarciu, rozpływ świeżego powietrza zwiększa się o około 20%.
Przeznaczony jest do wentylacji stałociśnieniowej (zainstalowany wentylator świeżego powietrza) jak i podciśnieniowej.

 

 

Rozdzielacz Vario

Rozdzielacz Vario jest przeznaczony do pracy w zimnych strefach klimatycznych (do -50°C).
Wyposażony jest w przesuwny moduł wentylatora, który umożliwia regulację szczeliny recyrkulacyjnej aż do jej całkowitego zamknięcia. Zastosowanie tego rodzaju rozdzielacza zwiększa wydajność wentylatorów w okresie letnim nawet o 50%.

Przełączanie wentylacji z zimowej na przejściową i letnią może być sterowane automatycznie, w zależności od temperatury otoczenia.

 

W obydwu rozdzielaczach regulacja proporcji mieszenia się powietrza świeżego ze zużytym sterowana jest centralnie poprzez napęd linkowy lub indywidualnie za pomocą silników.

Kierownica powietrza

Jedną z opcji wyposażania rozdzielacza jest kierownica powietrza, która odchyla strumienie świeżego powietrza w zależności od kształtu wentylowanej powierzchni. O ile bez kierownic dysza zapewnia przepływ powietrza w budynku o stosunku długości do szerokości wynoszącej 1:1,5, to w przypadku zastosowania kierownic możliwe jest zwiększenie tego stosunku do 1:3. Zastosowanie kierownicy może być wymagane przez warunki konstrukcyjne, np. gdy rozdzielacz montowany jest w pobliżu ściany lub gdy dwa rozdzielacze są blisko siebie.

 

Dane kontaktowe:

Augustowo 6 k/Bydgoszczy
86-022 Dobrcz, POLSKA
Czytaj więcej
icon_rzetelna

 

 

transp