lang

Działanie 4.3. Kredyt technologiczny

Firma Wesstron rozpoczęła realizację projektu pod tytułem „ Wdrożenie nowych technologii  w Wesstron Sp. z o.o.."

Projekt jest współfinansowany w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny

osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 2007-2013

 

Dane kontaktowe:

Augustowo 6 k/Bydgoszczy
86-022 Dobrcz, POLSKA
Czytaj więcej
icon_rzetelna

 

 

transp