lang

Nowoczesna tuczarnia z karmieniem płynnym

W lutym 2016r. w gospodarstwie Państwa Jończyk odbyły się „Drzwi Otwarte”, podczas których hodowcy trzody chlewnej mogli zobaczyć nowoczesny system żywienia na mokro, współpracujący z układem ważenia i sortowania tucznika.
Firma Wesstron opracowała koncepcję, projekt budowlany oraz technologię hodowli, co pozwoliło we wrześniu 2015 roku przystąpić do realizacji inwestycji.


budynki inwentarskie

W ramach rozwiązania technologicznego zaplanowano roczną produkcję tucznika na poziomie 9 tys. szt. Proces hodowlany będzie przebiegał w trzech budynkach inwentarskich. Aktualnie do użytku oddano pierwszy budynek , w którym mieści się kuchnia paszowa żywienia na mokro oraz jedna komora tuczowa. W skład pozostałych dwóch budynków wejdą  po dwie komory tuczowe. Wszystkie budynki połączone są wspólnym łącznikiem, umożliwiającym wygodną komunikację ludzi i zwierząt. Między pierwszym a drugim budynkiem znajduje się rampa załadowcza i wyładowcza warchlaków, a przy trzecim budynku zlokalizowana jest przepompownia i betonowy zbiornik na gnojowicę.


kuchnia paszowa żywienia na mokro

zbiornik dystrybuujący karmę

Kuchnia paszowa żywienia płynnego składa się z trzech 30-tonowych silosów zewnętrznych, z których dwa przeznaczone są na ziarna zbóż i jeden na śrutę sojową.

Proces przygotowania mieszanki paszowej jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym, ze zbóż i śruty sojowej przygotowywana jest tzw. sucha przedmieszka. Proces jej przygotowania i mieszania jest w pełni zautomatyzowany i odbywa się wg ściśle zaprogramowanych receptur. Po śrutowaniu komponenty podawane są do 2-tonowego mieszalnika pasz, stojącego na czujnikach tensometrycznych. Na koniec pierwszego etapu procesu dosypywane są premiksy i całość zmagazynowana jest w dwóch 5-tonowych silosach wewnętrznych.
W drugim etapie przygotowywana jest mieszanka paszowa mokra. Proces zaczyna się od podania komponentów płynnych. W pierwszej kolejności serwatka mieszana jest w podziemnym zbiorniku, wyposażonym w wydajną pompę oraz mieszadło, a następnie przelewana jest do otwartego zbiornika mieszalnikowego. W przypadku braku serwatki system automatycznie zastąpi ją wodą, podawaną ze zbiornika buforowego poprzez otwarcie elektrozaworu.
W kolejnym kroku następuje podanie komponentów z dwóch zbiorników CCM o pojemności 8m3 i 6m3, które połączone są ze zbiornikiem mieszalnikowym jednym wspólnym przenośnikiem ślimakowym. W tym samym czasie uruchamiane jest mieszanie poprzez uruchomienie pompy mieszająco-miksującej wraz z tzw. „małym obiegiem”.
Przy końcu procesu przygotowania karmy płynnej dodawane są komponenty suche zmagazynowane wcześniej w 5 tonowych silosach. Ich zawartość transportowana jest przy pomocy przenośników ślimakowych do zbiornika mieszalnikowego poprzez cyklon, który zapewnia eliminację pylenia suchych komponentów oraz wstępne wymieszanie wpadającej paszy.
Przygotowana w ten sposób mieszanka jest transportowana do jednego z trzech zbiorników buforowych, z których każdy wyposażony jest w oddzielną pompę i mieszadło.

W końcowej fazie procesu karmienia pasza jest podawana do zbiornika dystrybuującego karmę bezpośrednio do poszczególnych koryt. Dodatkowo jest możliwość podania leków specjalnie dla danego koryta, dzięki zastosowaniu zbiornika do lekarstw wraz z pompą dozującą. Zbiornik dystrybuujący karmę usadowiony jest na pojedynczej belce tensometrycznej, która zapewnia wysoką dokładność pomiaru. 

Każdy zbiornik buforowy oraz każde koryto wyposażone jest w specjalne sondy do mierzenia poziomu paszy. Karma do koryt podawana jest 24 godziny na dobę. Kiedy sonda zgłasza puste koryto jest ono automatycznie napełniane. Taka sama zasada działania została zastosowana przy zbiornikach buforowych. Ciągłość dostarczania zwierzętom paszy eliminuje agresję i niepokój w stadzie.
Całym procesem zadawania paszy steruje komputer przemysłowy.

 


stacje separacyjne

System żywienia płynnego współpracuje z układem sortującym zwierzęta. Komora tuczowa jest podzielona na dwa kojce. W Każdym kojcu znajduj się jedna waga sortująca, dwie bramki wyjściowe jednokierunkowe oraz dwa koryta z sondami.

Podstawowym celem stosowania w hodowli wagi sortującej jest optymalne utrzymanie stada i poprawienie rentowności produkcji. System sortowania znacząco ułatwia planowanie sprzedaży tuczników w odpowiednich przedziałach wagowych, dzięki czemu hodowca może uzyskać wyższą cenę za odstawione do uboju tuczniki, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paszy.
Zakończenie inwestycji i zasiedlenie fermy pełną obsadą zwierząt planowane jest na czerwiec 2016 roku.

 

 

Dane kontaktowe:

Augustowo 6 k/Bydgoszczy
86-022 Dobrcz, POLSKA
Czytaj więcej
icon_rzetelna

 

 

transp