Lochy prośne
Porodówka
Odchowalnia
Tuczarnia
Karmienie i pojenie
Wyposażenie dodatkowe