lang

Karmienie

Dostarczanie zwierzętom pokarmu odpowiedniego do ich wieku, wagi i potrzeb jest jednym z najistotniejszych czynników środowiskowych wpływających na osiągnięcie sukcesu w hodowli trzody chlewnej. 

 

Prawidłowe żywienie wpływa na odpowiednie przyrosty, zdrowotność i jakość uzyskiwanego żywca, a w konsekwencji na efektywność produkcji. Jednak obsługa trzody chlewnej, zwłaszcza przygotowanie i dostarczanie zwierzętom odpowiedniego pokarmu, wymaga dużo czasu i pracy. 

 

Przygotowana przez nas oferta zawiera szereg  praktycznych rozwiązań ułatwiających organizację pracy hodowcy związaną z zapewnieniem  zwierzęciu prawidłowego pożywienia.

 

Dane kontaktowe:

Augustowo 6 k/Bydgoszczy
86-022 Dobrcz, POLSKA
Czytaj więcej
icon_rzetelna

 

 

transp