lang

Sterowanie mikroklimatem

Sterowanie mikroklimatem

Decydujący wpływ na poprawę efektywności produkcji trzody chlewnej ma stworzenie zwierzętom dobrych warunków utrzymania zgodnych z wymogami hodowli. Ze względu na warunki klimatyczne zwierzęta hodowlane większą część swojego życia spędzają w pomieszczeniach zamkniętych. W dużej mierze sukces hodowli więc zależy od utrzymania w budynkach inwentarskich najbardziej optymalnego dla danej grupy technologicznej zwierząt mikroklimatu.

 

W oparciu o wieloletnie doświadczenie opracowaliśmy modułowy system sterowania mikroklimatem obejmujący różne typy sterowników.

 

Podstawowym zadaniem całego systemu jest utrzymywanie w budynkach inwentarskich, przy zmieniających się warunkach zewnętrznych, parametrów mikroklimatu zadanych przez użytkownika.

 

Parametry sterowane to

 • wilgotność,
 • temperatura.

 

Sterowanie systemu obejmuje

 • płynne sterowanie obrotami wentylatorów jednofazowych,
 • sterowanie włącz /  wyłącz wentylatorami trójfazowymi,
 • płynne sterowanie wentylatorami trójfazowymi ( przy współpracy z falownikiem),
 • sterowanie matami grzewczymi,
 • sterowanie wodnym ogrzewaniem podłogowym,
 • sterowanie nagrzewnicami powietrza,
 • sterowanie windami otwierającymi i zamykającym klapy / kurtyny wlotowe i wylotowe powietrza,
 • sterowanie systemem chłodzenia.

 

Charakterystyka systemu sterowania mikroklimatem

 • wydajność prądowa 6 A lub 10 A,
 • możliwość zwiększenia wydajności do 20 A (rozszerzenie mocy BM-2D),
 • wejścia na 3 czujniki temperatury,
 • wyjście alarmowe z możliwością podłączenia centralki alarmowej (również z modułem GSM) lub bezpośrednio syreny alarmowej,
 • wyjście sterujące do:
  • sterowania klapami wentylacyjnymi,
  • analogowymi blokami mocy,
  • analogowymi skrzynkami przekaźników,
 • wyjście pomocnicze +24 V np. do siłownika zaworu mieszającego,
 • wyjście-wejście cyfrowe do współpracy z zależnymi od sterownika urządzeniami jak np. cyfrowy blok mocy BM2D, cyfrowa skrzynka przekaźników BT1/8, sterownik dwóch wind SW2,
 • gniazdo rozszerzenia SPI umożliwiające rozszerzenie możliwości sterownika o dodatkowe funkcje jak np.:
  • dodatkowe wyjście/wejście cyfrowe RS485 do współpracy z centralnym komputerem,
  • dodatkowe wyjścia sterujące 0-10 V (maksymalnie 4) z możliwością dowolnego przyporządkowania;
  • dodatkowe wejścia czujników temperatury (maksymalnie 4);
 • zegar wskazujący bieżącą godzinę i informację czy była przerwa zasilania od czasu ostatniej regulacji zegara,
 • rejestrator dobowej temperatury minimalnej i maksymalnej (kasowanie zapisów z poprzedniej doby następuje raz na dobę o godzinie ustalonej przez użytkownika),
 • funkcja „krzywa temperatury” pozwala na zaprogramowanie na okres od 10 do 60 dni temperatury, którą ma utrzymywać w pomieszczeniu sterownik (użytkownik decyduje o czasie trwania krzywej, temperaturze początkowej, temperaturze końcowej i dniu startu),
 • specjalny tryb pracy „wietrzenie do sprzątania”, gdzie użytkownik decyduje o wydajności wentylacji bez względu na temperaturę,
 • specjalny tryb pracy „nieczynny” przystosowany do pomieszczeń bez obsady zwierząt,
 • duży i czytelny wyświetlacz,
 • proste i łatwe w obsłudze menu użytkownika,

 

Dodatkowo na życzenie możliwość wykonania innej wersji językowej.

 

Dane techniczne dotyczące wszystkich sterowników ( z wyłączeniem SM-1)

 • rodzaj zabezpieczenia obudowy IP54,
 • napięcie sieciowe 1~230 V (-15% / +10%), 50 Hz,
 • napięcie wyjściowe regulowane płynnie 0/10-100% przyłożonego napięcia sieciowego,
 • zakres pomiarowy czujnika temperatury od 0°C do +75°C,
 • wyjście 0-10 V, prąd max 20 mA odporne na zwarcia,
 • maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia 40°C,
 • minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia -20°C,
 • maksymalna dopuszczalna względna wilgotność 85% niepowodująca kondensacji,
 • emisja zakłóceń zgodnie z EN 61000-6-3,
 • odporność na zakłócenia zgodnie z EN 61000-6-2,
 • prądy harmoniczne zgodnie z EN 61000-6-2, do wartości maksymalnej prądu 4 A, wartości graniczne zostają zachowane bez ograniczeń.

 

Urządzenia wspomagające pracę systemu sterowania

 • rozszerzenie mocy BM-2D o wydajności prądowej 20 A,
 • urządzenia AZW-1 automatycznie otwierające wloty powietrza podczas zaniku napięcia, sterowane napięciem 0-10 V,
 • urządzenia alarmowe z powiadomieniem SMS do kilku telefonów.

Oferujemy następujące modele sterowników klimatu

Oferujemy następujące modele sterowników klimatu
Sterowanie mikroklimatem
 

Dane kontaktowe:

Augustowo 6 k/Bydgoszczy
86-022 Dobrcz, POLSKA
Czytaj więcej
icon_rzetelna

 

 

transp