lang

Oprogramowanie WESS-30

Program sterujący pracą systemu żywienia na mokro to kompletne, stabilne i niezwykle proste w obsłudze rozwiązanie. Użytkownik ma do dyspozycji nowoczesny, czytelny ekran startowy, dający dostęp do wszystkich danych i funkcji systemu.

PARAMETRY

Dobór parametrów karmienia w dużym stopniu decyduje o powodzeniu hodowli prowadzonej przez system. Określanie składników i zamienników paszowych oraz dobór składu mieszanek odbywa się przy uzyciu funkcji Przepisy. Program umożliwia ekonomiczne wykorzystanie składników, pozwalając na swobodne tworzenie mieszanek i wykorzystanie ich w odpowiednim momencie. Efektywność ż.ywienia

PRZEGLĄD

Każda zmiana parametrów systemu jak: modyfikacja krzywej żywienia, modyfikacja receptur lub obsad zaworów karmienia jest natychmiast zapisywana w bazie danych systemu. Podczas pracy instalacji system gromadzi informacje na temat przebiegu żywienia. Dzięki temu powstaje historia użytkowania systemu, którą  może on wykorzystać do optymalizacji przyszłych planów hodowli. Program umożliwia uzyskanie danych dotyczących zaworów, przeniesień, strat, sprzedaży. W oparciu  o te dane tworzone są statystyki dotyczące między innymi dziennego zużycia składników, kosztu tuczu w różnych konfiguracjach, dziennych, miesięcznych, rocznych, sezonowych.

 

URUCHAMIANIE

Program umożliwia uruchamianie karmienia automatyczne i ręczne. Można uruchomić karmienie ręcznie w dowolnym momencie i dowolnie ustawioną mieszanką, przez wybrane zawory zgodnie z zapotrzebowaniem i wolą użytkownika.
Komfort stosowania tego systemu wynika jednak z automatycznego uruchamiania karmienia.  Automatycznie można zaprogramować do 15 uruchomień dziennie z różnymi programami. Użytkownik wskazuje czas i wybiera zawory, których karmienie ma rozpocząć się w określonym czasie. Program umożliwia utworzenie wielu planów karmień. Każde uruchomienie może dotyczyć innej wcześniej zdefiniowanej grupy zaworów.

SYSTEM STERUJĄCY

Urządzenia, które sterują automatyką, składają się z głównego komputera oraz skrzyni rozdzielczej. Komputer pełni funkcję centrum zarządzania. Zainstalowane oprogramowanie gwarantuje możliwość realizacji najbardziej wymagających zadań. Skrzynia rozdzielcza zbudowana jest z części elektrycznych i elektronicznych, za pomocą których uruchamiane są elementy wykonawcze automatyki.

 

Dane kontaktowe:

Augustowo 6 k/Bydgoszczy
86-022 Dobrcz, POLSKA
Czytaj więcej
icon_rzetelna

 

 

transp