ZAPRO - AgroShow 2019 - Zaproszenie

1 - AgroShow 2019 - Zaproszenie

Targi Agro Show Bednary to jedna z największych imprez rolniczych w Polsce.Do Bednar zjeżdżają się rolnicy i hodowcy z całej Polski oraz Europy.
Od kilku lat cyklicznie uczestniczymy w tych targach, tak samo i w tym roku.
Zaprezentujemy nowoczesne rozwiązania, które ułatwią pracę na fermie. Jednym z flagowych produktów jest system Fatura Cloud do zarządzaniabudynkiem inwentarskim. Hodowca ma możliwość sterowania urządzeniamioraz ma pełny podgląd na swoje zwierzęta.

2 - AgroShow 2019 - Zaproszenie

3 - AgroShow 2019 - Zaproszenie

Kolejną ciekawą rzeczą, którą pokażemy to stacja żywienia grupowego dla loch.
Stacja posiada dozownik elektroniczny One to Group oraz system RFID.
Połączenie z systemem Fetura Cloud pozawala hodowcy na pełny monitoring stada. Hodowca wie kiedy i ile paszy zjadła dana locha. Poprzez wykresy oraz zbieranie danych w chmurze można budować i obserwować dobrostan zwierząt. Pozwala to szybko reagować na różne
niepokojące zdarzenia.

5 - AgroShow 2019 - Zaproszenie

Wiemy jak ważna jest praca człowieka, dlatego zmierzamy do automatyzacji hodowli trzody chlewnej. Mamy na myśli automatyczne żywienie na fermie.
Chodzenie z wiaderkami oraz notatnikiem nie będzie już potrzebne, a do tego zmniejszymy kontakt zwierzęcia z człowiekiem, co może zapobiec chorobom.
System dozowników One to One można zastosować w wielu sektorach dla różnych grup zwierząt hodowlanych. Hodowca może ustalić dawkę paszy, którą ma otrzymać dana świnia.
6 - AgroShow 2019 - Zaproszenie