kojce dla trzody chlewnej

Jednym z najważniejszych wymogów każdej hodowli jest zachowanie dobrostanu zwierząt, bo wpływa to na jakość oraz ilość uzyskiwanego mięsa. Dlatego również w przypadku trzody chlewnej istotne jest zapewnienie jej nie tylko paszy, stałego dostępu do wody, optymalnej temperatury i wilgotności, ale także kojców o odpowiedniej wielkości. Jakie wymogi powinny spełniać takie wygrodzenia dla świń?

Jak powinny wyglądać kojce dla świń?

Trzoda chlewna może być trzymana w kojcach ściółkowych lub bezściółkowych, ale w każdym z tych przypadków niezbędne jest zapewnienie takiego podłoża, które nie będzie śliskie, aby nie dochodziło do urazów. Każde ze zwierząt musi mieć wystarczającą ilość suchego i czystego miejsca na swobodne położenie się oraz odpoczynek, nawet jeśli w kojcu znajduje się ich większa liczba. W nowoczesnej chlewni ważne jest także zapewnienie łatwego dostępu do wody i pożywienia oraz wydzielenie strefy gnojowej. Ponadto lochy, które spodziewają się potomstwa, powinny mieć możliwość tworzenia gniazd, w których znajdą się prosięta.

Jaką wielkość powinny mieć wygrodzenia dla trzody chlewnej?

Minimalna wielkość kojców dla świń jest określona w odpowiednich rozporządzeniach i ważne, by ich przestrzegać, bo niestosowanie się do nich może spowodować obniżenie dopłat bezpośrednich. Powierzchnia wygrodzenia zależy przede wszystkim od tego, ile zwierząt ma się w nim znaleźć, w jakim są wieku oraz jaka jest ich płeć. Oprócz zapewnienia minimalnej wielkości kojca, bardzo ważne jest, żeby przebywające w nim zwierzęta mogły swobodnie kłaść się, wstawać, podchodzić do paszy i wody, a także oddawać mocz i kał. To wszystko sprawia, że zwierzęta lepiej się czują, są zdrowsze i szybciej przybierają na wadze, dzięki czemu hodowla staje się bardziej opłacalna.