Podstawą udanej realizacji każdego obiektu jest odpowiednio przygotowany projekt. Wiemy, jak istotne jest wnikliwe i szczegółowe zaplanowanie każdego elementu. Wykonujemy projekty budynków inwentarskich, które w przyszłości niezawodnie spełnią swoją rolę i będą służyć przez długi czas. Realizując zlecone nam zadania, opieramy się na wiedzy naszych pracowników, zdobytym doświadczeniu oraz nowoczesnych rozwiązaniach. Takie połączenie sprawia, że gotowy projekt chlewni, kurników czy tuczarni dla trzody spełnia wszelkie, niezbędne warunki do stworzenia zwierzętom godnych warunków życia oraz wpływają na wzrost efektywności produkcji.

W zakres naszych usług wchodzi przygotowanie projektów budowlanych, technologicznych oraz wykonawczych. Ponadto, na specjalne zamówienie, sporządzamy kompletną dokumentację odnośnie wpływu zrealizowanych inwestycji na środowisko. Taka informacja otwiera realizatorom drzwi do wykonania projektu i jest podstawą do uzyskania zgody na rozpoczęcie przedsięwzięcia. Poza projektowaniem budynków inwentarskich zajmujemy się także budową chlewni i kurników. Wszystkie zlecenia realizujemy z troską o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Przedsiębiorcom planującym budowę polecamy zapoznanie się ze szczegółami naszej oferty. W celu ułatwienia dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy trzy podzakładki dedykowane konkretnym zakresom naszych działań: środowisku, projektom budowlanym oraz budowie pod klucz.

 

Czym wyróżniają się nasze projekty budynków inwentarskich?

Wykonywane przez nas projekty budynków inwentarskich dostosowane są zarówno do typu hodowli, jak i oczekiwań klienta – zależy nam na dostarczeniu unikalnych rozwiązań przestrzenno-technologicznych, które odpowiadają indywidualnym wymaganiom. Z tego powodu przygotowanie projektu zawsze poprzedzamy dokładnym poznaniem potrzeb zleceniodawcy.

Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższej funkcjonalności obiektu, a tym samym jak najlepsze zagospodarowanie przestrzeni. Przekłada się to na późniejszą wygodę użytkowania budynku i znacznie usprawnia wykonywanie w nim prac gospodarskich.

Podczas realizacji projektu budynku inwentarskiego dbamy o prawidłowe rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i dostosowanie ich wielkości do pełnionej funkcji. Praktyczny układ obiektu ułatwia obsługę hodowli, a także utrzymanie go w czystości, co ma ogromne znaczenie dla zdrowotności zwierząt. Wybór materiałów podyktowany jest troską o dobrostan zwierząt, które będą hodowane w danym obiekcie. W ramach naszych usług opracowujemy systemy ogrzewania, wentylacji i kanalizacji – to kluczowe elementy odpowiadające za zapewnienie optymalnych warunków mikroklimatycznych.

Przygotowujemy koncepcje przeznaczone dla obiektów różnej wielkości. Wszystkie wykonane przez nas projekty budynków inwentarskich są zgodne z normami budowlanymi i przepisami Unii Europejskiej. Powierzając nam opracowanie projektu budynku inwentarskiego, mogą być Państwo pewni, że otrzymają produkt najwyższej jakości.

 

Projekty kurników

Wykonujemy projekty kurników oraz innych budynków produkcyjnych, takich jak wychowalnie ptaków reprodukcyjnych i czy odchowalnie drobiu rzeźnego. Przygotowując projekt, skupiamy się nie tylko na wyposażeniu, ale bierzemy też pod uwagę takie aspekty, jak konstrukcja budynku, wentylacja wewnątrz, izolacja od gruntu czy rozmieszczenie i wielkość okien oraz drzwi. Budynki przeznaczone pod kurnik muszą spełniać określone wymogi w zakresie powierzchni użytkowej ciepłochłonności i wymiany powietrza. Nasze projekty kurników stanowią kompletną dokumentację i na jej podstawie można starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Projekty chlewni i tuczarni

Projekty chlewni muszą spełniać wymagania technologii chowu trzody chlewnej i być zgodne z obwiązującymi normami. Przygotowywana przez nas dokumentacja projektowa obejmuje projekt technologiczny, zawierający informacje na temat skali produkcji, systemów pojenia i karmienia zwierząt, a także wentylacji, ogrzewania i sposobu usuwania zanieczyszczeń, projekty budowlane oraz projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych stalowych i murowanych. Każdy projekt chlewni konsultujemy z rzeczoznawcami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wymagań higieniczno-sanitarnych. Nasze projekty chlewni i tuczarni stanowią kompletną dokumentację, będącą podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu inwentarskiego.

Środowisko
Projekty budowlane
Budowa pod klucz