baner dozowniki 1 - Automatyczne dozowniki paszy

Bezprzewodowy system restrykcyjnego karmienia lochy, stosowany na sektorach: porodowym, krycia, loch prośnych. Urządzenie montowane pod dowolnym dozownikiem objętościowym paszy realizujące karmienie według ustalonych krzywych żywieniowych oraz harmonogramów. Każde urządzenie zapewnia indywidulany program karmienia.

Pasza podawana jest do koryt w różnych porcjach wagowych do 6 dawek dobowych. Dozownik One to One na sektorze porodowym zapewnia utrzymanie lochy w dobrej kondycji, zwiększa produkcję mleka, czego skutkiem jest wzrost masy odsadzeniowej prosiąt i wydłużenie produkcyjności lochy o dwa mioty.

Electronic Dispenser 1 300x200 - Automatyczne dozowniki paszy

Maciory są spokojniejsze co wpływa na redukcję ilości zagniecionych zwierząt.  Dozowniki ułatwiają pracę i obsługę stada, eliminując czynnik ludzki w procesie precyzyjnego żywienia loch oraz ograniczają straty paszy. Dane żywieniowe zbierane są w czasie rzeczywistym i prezentowane  w formie raportów.

Sterowanie urządzeniami następuje z poziomu Kontrolera One to One zamontowanego w budynku , urządzeń mobilnych lub komputera PC w zależności od wybranej wersji sterowania.

Fetura Dozownik Elektroniczny One to One F5 – Bezprzewodowy dozownik elektroniczny z wyzwalaczem -karmienie na żądanie przez lochę z dawką inicjującą.

Fetura Dozownik Elektroniczny One to One F5 - Bezprzewodowy dozownik elektroniczny z wyzwalaczem