Działanie 4.3 Kredyt techonologiczny

Firma Wesstron rozpoczęła realizację projektu pod tytułem „Wdrożenie nowych technologii  w Wesstron Sp. z o.o.”.

Projekt jest współfinansowany w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 2007-2013.

fundusz europejski Wesstron
dotacje na inwestycje

Postępowanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pod tytułem “Wdrożenie nowych technologii w Wesstron Sp. z o.o.” zapraszamy firmy do składania ofert zgodnych ze specyfikacją w załączniku.

Informacja odnośnie prowadzonych projektów

projekt współfinansowany z Wesstron
prace b+r projekt współfinansowany z UE

Prace B+R w zakresie precyzyjnego systemu hodowli

Postępowanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 5/06 z dnia 3.06.2016r.

Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej i produkcyjnej prototypów obudowy urządzeń.

Zapytanie ofertowe nr 4/04 z dnia 1.04.2016r.

Przedmiot zamówienia: stacjonarna i i mobilna stacja robocza CAD.

Zapytanie ofertowe nr 3/02 z dnia 11.02.2016r.

Przedmiot zamówienia: oprogramowanie do parametrycznego projektowania przestrzennego z modułem do zarządzania dokumentacją techniczną.

Zapytanie ofertowe nr 2/11 z dnia 12.11.2015r.

Przedmiot zamówienia: projekt urządzeń elektronicznych, służących do sterowania urządzeniami sterowniczymi oraz budowa linii demonstracyjnej.

Zapytanie ofertowe nr 1/11 z dnia 12.11.2015r.

Przedmiot zamówienia: opracowanie systemu informatycznego, służącego do zarządzania i monitorowania urządzeń służących do produkcji trzody chlewnej.