Podstawą udanej realizacji każdego obiektu jest odpowiednio przygotowany projekt. Wiemy, jak istotne jest wnikliwe i szczegółowe zaplanowanie każdego elementu. Wykonujemy projekty budynków inwentarskich, które w przyszłości niezawodnie spełnią swoją rolę i będą służyć przez długi czas. Realizując zlecone nam zadania opieramy się na wiedzy naszych pracowników, zdobytym doświadczeniu oraz nowoczesnych rozwiązaniach. Takie połączenie sprawia, że gotowy projekt chlewni, kurników czy tuczarni dla trzody spełnia wszelkie, niezbędne warunki do stworzenia zwierzętom godnych warunków życia oraz wpływają na wzrost efektywności produkcji.

W zakres naszych usług wchodzi przygotowanie projektów budowlanych, technologicznych oraz wykonawczych. Ponadto, na specjalne zamówienie, sporządzamy kompletną dokumentację odnośnie wpływu zrealizowanych inwestycji na środowisko. Taka informacja otwiera realizatorom drzwi do wykonania projektu i jest podstawą do uzyskania zgody na rozpoczęcie przedsięwzięcia. Poza projektowaniem budynków inwentarskich zajmujemy się także budową chlewni i kurników. Każde zlecenie realizujemy z troską o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Przedsiębiorcom planującym budowę polecamy zapoznanie się ze szczegółami naszej oferty. W celu ułatwienia dostępu do potrzebnych informacji stworzyliśmy trzy podzakładki dedykowane konkretnym zakresom naszych działań: środowisku, projektom budowlanym oraz budowie pod klucz.

Projekty kurników

Wykonujemy projekty kurników oraz innych budynków produkcyjnych, takich jak wychowalnie ptaków reprodukcyjnych i czy odchowalnie drobiu rzeźnego. Przygotowując projekt kurnika, skupiamy się nie tylko na wyposażeniu, ale też bierzemy pod uwagę takie aspekty, jak konstrukcja budynku, wentylacja wewnątrz, izolacja od gruntu czy rozmieszczenie i wielkość okien oraz drzwi. Budynki przeznaczone pod kurnik muszą spełniać określone wymogi w zakresie powierzchni użytkowej ciepłochłonności i przepuszczalności powietrza. Nasze projekty kurników stanowią kompletną dokumentację i na jej podstawie można starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Projekty chlewni

Projekty chlewni muszą spełniać wymagania technologii chowu trzody chlewnej i być zgodne z obwiązującymi normami. Przygotowywana przez nas dokumentacja projektowa obejmuje projekt technologiczny, zwierający informacje na temat skali produkcji, systemów pojenia i karmienia zwierząt, a także wentylacji, ogrzewania i sposobu usuwania zanieczyszczeń, projekty budowlane oraz projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych stalowych i murowanych. Każdy projekt chlewni konsultujemy z rzeczoznawcami w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wymagań higieniczno-sanitarnych. Nasze projekty chlewni stanowią kompletną dokumentację, będącą podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu inwentarskiego.

Środowisko
Projekty budowlane
Budowa pod klucz