Lochy prośne
Porodówka
Odchowalnia
Karmienie i pojenie
Wyposażenie dodatkowe